9 ივნისი 2019 (კვირა) – 10 და 8 წლამდე ასაკის ფესტივალი ქ.თბილისი

შევარდენის სარაგბო ბაზა

ხელოვნური

2008-2009 .მოედნის ზომა: 45x30

სათამაშო დროერთი თამაში 10წთ

რაოდენობა: 7x7

 

პირველი მოედანითბილისი წიქარა , ლელო საბ1 , აკადემია , ჩოხოსნები1.

მეორე მოედანიაკადემია ვაკ , ავჭალა , ჩოხ/იუნკ , ლოკომოტივი1 , ლელო საბ2.

მესამე მოედანი: გორის გორდა , მიმინო , ლოკომოტივი2 , ქორები , აკადემია ნუც.

დრო

პირველი მოედანი

მეორე მოედანი

მესამე მოედანი

12:00

წიქარა - ჩოხოსნები1

ავჭალა - ლელო საბ2

მიმინო - აკადემია ნუც

12:15

ლელო საბ1 - აკადემია

ჩოხ/იუნკ - ლოკომოტივი1

ლოკომოტივი2 - ქორები

12:30

თბილისი - ჩოხოსნები1

აკადემია ვაკ - ლელო საბ2

გორდა - აკადემაი ნუც

12:45

წიქარა - აკადემია

ავჭალა - ლოკომოტივი1

მიმინო - ქორები

13:00

თბილისი - ლელო საბ1

აკადემია ვაკ - ჩოხ/იუნკ

გორდა - ლოკომოტივი2

13:15

აკადემია - ჩოხოსნები1

ლოკომოტივი1 - ლელო საბ2

ქორები - აკადემია ნუც

13:30

წიქარა - ლელო საბ1

ავჭალა - ჩოხ/იუნკ

მიმინო - ლოკომოტივი2

13:45

თბილისი - აკადემია

აკადემია ვაკ - ლოკომოტივი1

გორდა - ქორები

 

 

პირველი მოედანითუშები , ხარები1 , არმაზი1 , ხვამლი1 , ლელო ვარ1.

მეორე მოედანიხვამლი2 , არმაზი2 , ხარები2 , ლელო ვარ2 , რაშები1.

მესამე მოედანი: რაშები2 , იუნკერები ტაბ , მართვე , არმია , დევები.

დრო

პირველი მოედანი

მეორე მოედანი

მესამე მოედანი

14:00

ხარები1 - ლელო ვარ1

არმაზი2 - რაშები1

იუნკერები ტაბ - დევები

14:15

არმაზი1 - ხვამლი1

ხარები2 - ლელო ვარ2

მართვე - არმია

14:30

თუშები - ლელო ვარ1

ხვამლი2 - რაშები1

რაშები2 - დევები

14:45

ხარები1 - ხვამლი1

არმაზი2 - ლელო ვარ2

იუნკერები ტაბ - არმია

15:00

თუშები - არმაზი1

ხვამლი2 - ხარები2

რაშები2 - მართვე

15:15

ხვამლი1 - ლელო ვარ1

ლელო ვარ2 - რაშები1

არმია - დევები

15:30

ხარები1 - არმაზი1

არმაზი2 - ხარები2

იუნკერები ტაბ - მართვე

15:45

თუშები - ხვამლი1

ხვამლი2 - ლელო ვარ2

რაშები2 - არმია

 

 

პირველი მოედანიყოჩები , ვეფხვები1 , ფესვები , მამონტები1 , ხულიგანა1.

მეორე მოედანიმამონტები2 , ყოჩები ბოლ , ვეფხვები2 , ხულიგანა2.

მესამე მოედანი: მერანი , ჯიქი , ყოჩები კაზ , ბუღები.

დრო

პირველი მოედანი

მეორე მოედანი

მესამე მოედანი

16:00

ვეფხვები1 - ხულიგანა1

მამონტები2 - ხულიგანა2

მერანი - ბუღები

16:15

ფესვები - მამონტები1

ყოჩები ბოლ - ვეფხვები2

ჯიქი - ყოჩები კაზ

16:30

ყოჩები - ხულუგანა1

   

16:45

ვეფხვები1 - მამონტები1

მამონტები2 - ვეფხვები2

მერანი - ყოჩები კაზ

17:00

ყოჩები - ფესვები

ყოცჰები ბოლ - ხულიგანა2

ჯიქი - ბუღები

17:15

მამონტები1 - ხულიგანა1

   

17:30

ვეფხვები1 - ფესვები

მამონტები2 - ყოჩები ბოლ

მერანი - ჯიქი

17:45

ყოჩები - მამონტები1

ვეფხვები2 - ხულიგანა2

ყოჩები კაზ - ბუღები

 

 

 

 

 

2010– 2011მოედნის ზომა: 30x20

სათამაშო დროერთი თამაში 7წთ.

რაოდენობა: 5x5.

 

 

პირველი მოედანი: ვეფხვები1 , რაშები1 , ლელო საბ1 , აკადემია , მერანი1.

მეორე მოედან: ვეფხვები2 , აკადემია ვაკ , რაშები2 , ლელო საბ2 , მერანი2.

დრო

პირველი მოედანი

მეორე მოედანი

18:10

რაშები1 - მერანი1

აკადემია ვაკ - მერანი2

18:20

ლელო საბ1 - აკადემია

რაშები2 - ლელო საბ2

18:30

ვეფხვები1 - მერანი1

ვეფხვები2 - მერანი2

18:40

რაშები1 - აკადემია

აკადემია ვაკ - ლელო საბ2

18:50

ვეფხვები1 - ლელო საბ1

ვეფხვები2 - რაშები2

19:00

აკადემია - მერანი1

ლელო საბ2 - მერანი2

19:10

რაშები1 - ლელო საბ1

აკადემია ვაკ - რაშები2

19:20

ვეფხვები1 - აკადემია

ვეფხვები2 - ლელო საბ2

 

 

მესამე მოედანი: აკადემია ნუც , ლელო ვარ , არმია , დევები , იუნკერები ტაბ.

მეოთხე მოედანი: ბუღები , ლოკომოტივი , ჩოხოსნები , მართვე , ქორები.

დრო

მესამე მოედანი

მეოთხე მოედანი

18:10

ლელო ვარ - იუნკერებე ტაბ

ლოკომოტივი - ქორები

18:20

არმია - დევები

ჩოხოსნები - მართვე

18:30

აკადემია ნუც - იუნკერები ტაბ

ბუღები - ქორები

18:40

ლელო ვარ - დევები

ლოკომოტივი - მართვე

18:50

აკადემია ნუც - არმია

ბუღები - ჩოხოსნები

19:00

დევები - იუნკერები ტაბ

მართვე - ქორები

19:10

ლელო ვარ - არმია

ლოკომოტივი - ჩოხოსნები

19:20

აკადემია ნუც - დევები

ბუღები - მართვე

 

 

პირველი მოედანი: ლელო დიღ1 , ხარები1 , არმაზი1 , ხვამლი1 , წიქარა.

მეორე მოედანი: ხარები2 , ლელო დიღ2 , ხვამლი2 , ავჭალა , არმაზი2.

დრო

პირველი მოედანი

მეორე მოედანი

19:30

ხარები1 - წიქარა

ლელო დიღ2 - არმაზი2

19:40

არმაზი1 - ხვამლი1

ხვამლი2 - ავჭალა

19:50

ლელო დიღ1 - წიქარა

ხარები2 - არმაზი2

20:00

ხარები1 - ხვამლი1

ლელო დიღ2 - ავჭალა

20:10

ლელო დიღ1 - არმაზი1

ხარები2 - ხვამლი2

20:20

ხვამლი1 - წიქარა

ავჭალა - არმაზი2

20:30

ხარები1 - არმაზი1

ლელო დიღ2 - ხვამლი2

20:40

ლელო დიღ1 - ხვამლი1

ხარები2 - ავჭალა

 

 

მესამე მოედანი: ხვამლი3 , ხულიგანა1 , ყოჩები , მამონტები1 , ლაშარი.

მეოთხე მოედანი: მამონტები2 , ყოჩები ბოლ , ხულიგანა2 , ჯიქი.

დრო

მესამე მოედანი

მეოთხე მოედანი

19:30

ხულიგანა1 - ლაშარი

მამონტები2 - ჯიქი

19:40

ყოჩები - მამონტები1

ყოჩები ბოლ - ხულიგანა2

19:50

ხვამლი3 - ლაშარი

 

20:00

ხულიგანა1 - მამონტები1

მამონტები2 - ხულიგანა2

20:10

ხვამლი3 - ყოჩები

ყოჩები ბოლ - ჯიქი

20:20

მამონტები1 - ლაშარი

 

20:30

ხულიგანა1 - ყოჩები

მამონტები2 - ყოჩები ბოლ

20:40

ხვამლი3 - მამონტები1

ხულიგანა2 - ჯიქი

 

 

უკან დაბრუნება  
 
 
საქართველოს დრო
 

დიდი 10

 

არდადეგები

სეზონი
სრულად

საცნობარო

2019-20 სეზონის სიახლეები

წვრთნა  "მსოფლიო რაგბის" მეორე დონე

72 გვერდი – ამობეჭდეთ "5" ზომის წიგნად!

კაცთა | ჭაბუკთა ოქმის ბლანკი
მისი შევსების
ინსტრუქცია

მეთვალყურის დებულება და
დიდი 10-ის პატაკის ბლანკი

შეცვლის ბარათი  |  ქულათა ტოლობა

განაცხადის შევსება-ჩასწორება

ყველა [84] გუნდის საკონტაქტო ინფო

23-კაცა სამატჩო სიის ფორმა

რაგბი ევროპა 2020

საქართველო –

საქართველოს თარიღითა და დროით

შაბ

01/02

.

შინ

რუმინეთი

კვი

09/02

15.45

გარეთ

ესპანეთი

შაბ

22/02

.

შინ

ბელგია

შაბ

07/03

18.00

გარეთ

პორტუგალია

შაბ

14/03

.

შინ

რუსეთი

 

მსოფლიო თასი 2015
 
ევროპის ერთა თასი
 
ვიდეო გალერეა
 
სარაგაბო ბაზები
 
სად მივაბაროთ ბიჭი
 
ლეგიონერები
 
 
 
keep rugby clean
 
 
referee
 
არქივი

 

 

 

რაგბი თივი

 

 

 
რადიო პალიტრა

 

 

 

ლელო
 
 

 

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ლოგო აისის ლოგო    
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ლოგო აისის ლოგო    

მინდა ჯგუფის ლოგო